กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก. วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30มิ.ย.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คุณวุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ.  Advertisement สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://opsmoc.thaijobjob.com/ บัดนี้-30มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร12-30ก.ย.59

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ภายในวันปิดรับสมัคร คือ 30 ก.ย.59 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12-30 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2637-3155-7 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 99 อัตรา (6 – 27 ธ.ค.56)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 99 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธ.ค.56 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา เงินเดือน 13,330 – 14,630 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ 2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 – 11,220 บาท วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 13,330 – 14,630 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา เงินเดือน 10,200 – […]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ 3 ตำแหน่ง (3 ก.ค. – 26 ก.ค. 2556)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ 3 ตำแหน่ง (3 ก.ค. – 26 ก.ค. 2556)   สมัครงานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 3 ก.ค. – 26 ก.ค.56 โดยตำแหน่งที่เปิดสอบมีดังนี้ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,300-16,800 บาท อัตราว่างครั้งแรก 9 อัตรา [highlight]ปริญญาโท บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การบัญชี[/highlight] นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,300-16,800 บาท อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา [highlight]ปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์[/highlight] นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,300-16,800 บาท อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา [highlight]ปริญญาโท รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์[/highlight] […]

error: