กรมสรรพสามิต รับสมัครนักตรวจสอบภาษี วุฒิ ป.ตรี 12-20พ.ค.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2564 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ฝ่ายอำนวยการ เลขที่ 3 หมู่ที่ 10 ถนนคชสาร (จารุศร) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2529-5666 ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวัน และเวลาราชการ) โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา (11 – 19 ธ.ค.56)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 ธ.ค.56 ตำแหน่งและพื้นที่ที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการสรรพสามิต อัตราเงินเดือน :     18,000 บาท ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :      1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ สังกัด 1.สำนักงานสรรพสามิตพื้นทีสระบุรี 1 อัตรา 2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 1 อัตรา 3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 1 อัตรา 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบภาษี อัตราเงินเดือน :     18,000 […]

error: