ศบค.ยกเลิกกักตัวฟรี คนไทยบินเข้ามา ต้องเสียค่าโรงแรมเอง เริ่มมีผล 1 ก.ค.

Advertisement ศบค.ยกเลิกกักตัวฟรี คนไทยบินเข้ามา ต้องเสียค่าโรงแรมเอง เริ่มมีผล 1 ก.ค. ยกเว้นแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ กลุ่มเปราะบาง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. กล่าวว่า มาตรการจัดสถานที่กักกันโรค โดยผู้ที่มีและไม่มีสัญชาติไทยเข้ารับการกักตัว ซึ่งดำเนินการมาร่วม 1 ปีกว่า จะมีการลดสถานกักกันโรคของรัฐ (State quarantine: SQ) และให้เพิ่มในส่วนของสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative quarantine: AQ) หมายถึงสถานกักกันโรคของรัฐ (SQ) ยังมีอยู่ แต่ให้สำหรับกลุ่มเปราะบาง ข้าราชการกลับมา แต่คนปกติทั่วไปต้องใช้สถานกักกันทางเลือก (AQ) แต่สำหรับคนไทย รัฐจะช่วยในเรื่องการตรวจหาเชื้อ แต่เรื่องค่าที่พัก ค่าโรงแรมผู้เดินทางต้องจ่ายเอง โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ค. Advertisement นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนสถานกักกันโรคของหน่วยงาน จะใช้รองรับ 2 กรณีคือ 1.แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ โดยกระทรวงแรงงานจะกำหนดพื้นที่ ระยะเวลา และเรื่องต่างๆ […]

error: