ธ.ก.ส. สาขาร่อนพิบูลย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน14อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร่อนพิบูลย์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565″ประจำจุดลงทะเบียน ธ.ก.ส. สาขาร่อนพิบูลย์ 1. กลุ่มที่ 1 จัดจ้างเพื่อช่วยงานสาขา จำนวน 2 อัตรา ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และ Scan เอกสารเข้าระบบ ระยะเวลาจ้าง 45 วัน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 2. กลุ่มที่ 2 จัดจ้างเพื่อช่วยงานในพื้นที่รายตำบล จำนวน 12 อัตรา ทำหน้าที่จัดทำเอกสารของ ผู้ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่ หน่วยรับลงทะเบียน ระยะเวลาจ้าง 45 วัน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึง […]

ธ.ก.ส. สาขายางสีสุราช รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวส./ป.ตรี16อัตรา

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขายางสีสุราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 16 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 45 วัน – เพศ ชาย/หญิง – มีสัญชาติไทย – บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิ การศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวส. – เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา และสามารถเดินทางได้สะดวก – สามารถช่วยงานในพื้นที่ตำบล ยางสีสุราช ดงเมือง แวงดง บ้าน สร้างแซง นาภู และหนองบัวสันตุ และทำหน้าที่จัดทำเอกสารของผู้ลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่หน่วยลงทะเบียน อัตราเงินเดือน […]

เปิดเงื่อนไขขอกู้แบบละเอียด สินเชื่อสู้ภัยโควิด “ออมสิน-ธ.ก.ส.”

เปิดรายละเอียด เงื่อนไขขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด ดอกเบี้ย 0.35% “ออมสิน-ธ.ก.ส.” วงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท ปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน วงเงินรวม 1 หมื่นล้าน และผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อีก 1 หมื่นล้านบาท โดยประชาชนสามารถกู้ได้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน นาน 3 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ไม่ต้องใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ และขอสินเชื่อได้ถึง 31 ธ.ค. 64 ซึ่งได้รวบรวมเงื่อนไข รายละเอียดการขอสินเชื่อ ดังนี้ 1. สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธนาคารออมสิน โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อที่ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” จากธนาคาร “ออมสิน” กำหนด ได้แก่ – มีสัญชาติไทย […]

1 2 5
error: