อย่าหลงเชื่อ! ออมสินไม่ได้ปล่อยสินเชื่อผ่าน “เพจออมสิน จำกัดมหาชน” ศูนย์ต่อต้านเฟคนิวส์เผย เพจดังกล่าวแค่แอบอ้าง

Advertisement ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย Anti-Fake News Center Thailand ระบุว่า ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลด้านการเงินเรื่อง ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ อนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่านเพจออมสิน จำกัดมหาชน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ Advertisement จากกรณีที่มีผู้โพสต์โฆษณาการเงินเกี่ยวกับธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 30,000 บาท อนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่านเพจออมสิน จำกัดมหาชน ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊ก “ออมสิน จำกัดมหาชน” ไม่ใช่เพจของธนาคารและไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับธนาคารออมสิน ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ถูกต้อง ธนาคารไม่มีการปล่อยสินเชื่ออนุมัติไว ตามที่เพจนำมาเผยแพร่แต่ประการใด Advertisement ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจดังกล่าวที่มีการแอบอ้างชื่อของธนาคารในการชักชวนลักษณะนี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารจากสื่อช่องทางหลักของธนาคารได้ที่ เว็บไซต์ , แอปพลิเคชัน MyMo, Social Media ช่องทาง GSB Society และ GSB Now เท่านั้น […]

ออมสิน ออกมาตรการช่วย ลูกหนี้เงินกู้โควิด ผ่อนไม่คิดดอก เริ่ม100บาท/เดือน

25 สิงหาคม นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการ “สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19” วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวให้กับประชาชนที่ขาดรายได้ช่วงวิกฤตที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในระยะเพิ่งเริ่มฟื้นตัว ประกอบกับค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ไขเครดิตแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ลูกหนี้บัญชี 21) ที่มีสถานะเป็น NPL ให้กลับมามีสถานะหนี้ปกติ ธนาคารออมสินจึงออกมาตรการ “ไม่คิดดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด และนำเงินที่ชำระไปตัดเงินต้นทั้งจำนวน” โดยให้ลูกหนี้เริ่มผ่อนชำระเพียง 100 บาทต่อเดือนสำหรับงวดที่ 1-6 หลังจากนั้นงวดที่ 7-12 ผ่อนชำระ 300 บาทต่อเดือน และขยายระยะเวลาการชำระจนถึงเดือนตุลาคม 2567 จึงขอเชิญชวนลูกหนี้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลงทะเบียนสมัครเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่ช่องทาง MyMo หรือ www.gsb.or.th สำหรับลูกหนี้ที่ไม่มี MyMo สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ธนาคาร www.gsb.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 […]

ธนาคารออมสินภาค 8 รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรี ปฏิบัติงานเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน

  ธนาคารออมสินภาค 8 เปิดรับสมัครงานบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร รับสมัครผ่าน www.gsb.or.th เลือกสมัครงาน > พนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ > ร่วมงานกับเรา > ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18) > สมัครงาน > Login ด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง > กรอกใบสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยแผนและพัฒนางานสาขาภาค 8 โทร. 053-116270-4 กด 1 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธนาคารออมสิน รับสมัครนักอาชีวอนามัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ธ.ค.66

  ธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติการ (อาชีวอนามัย) ไม่จำกัดจำนวน อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท อายุระหว่าง 22-35 ปี สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร เปิดรับสมัครบัดนี้-31ธ.ค.66 ลงทะเบียนสมัครงานได้ที่ https://jobs.gsb.or.th/onlineJob/RM_job_opening_internet?page=RM002_01 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาและแต่งตั้งโยกย้าย โทร 02 299 8000 ต่อ 030211 – 12 และ 030221 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ออมสิน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานระดับ4-7 วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-3มี.ค.66

  ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-7 สังกัดหน่วยงานในสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ คุณสมบัติทั่วไป 1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน 2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์ 4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ 3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 5. […]

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ออมสิน กู้สูงสุด 20,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ

21 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารออมสิน ได้ออกสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน โดยให้กู้สูงสุด 20,000 บาท สำหรับรายละเอียด สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน รายละเอียดผู้กู้ดังนี้ คุณสมบัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์) วัตถุประสงค์การกู้ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ จำนวนเงินให้กู้ 20,000 บาท ต่อราย ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชำระดอกเบี้ยปกติ วิธีการชำระคืนเงินกู้ ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีเงินงวดชำระ […]

สินเชื่อบ้านออมสิน ลดเงินงวดเหลือล้านละ 5 พันบาท

30 สิงหาคม 2565 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารออมสินในฐานะธนาคารเพื่อสังคม ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของลูกค้าและประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ธนาคารจึงได้ออกมาตรการปรับลดเงินงวด “ผ่อนบ้านดี มีเฮ” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเคหะเดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดี โดยการปรับลดเงินงวดต่อเดือนให้น้อยลงจากเดือนละ 6,000-7,000 บาท เหลือผ่อนชำระเพียงล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 12 เดือน แก่ผู้กู้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และไม่อยู่ระหว่างเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ ของธนาคาร หรือไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร โดยผู้กู้หลักที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิทธิหรือลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เมื่อได้รับสิทธิแล้ว ให้ติดต่อธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีสินเชื่อเคหะ เพื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งหลังจากครบกำหนดมาตรการปรับเงินงวดแล้ว ให้ชำระเงินงวดเดิมตามสัญญาเดิม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชนและไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขอเข้าร่วมมาตรการอาจมีมิจฉาชีพแอบอ้างเชิญชวนให้ลงทะเบียนผ่านลิงก์หรือแอปพลิเคชั่นไลน์โปรดอย่าได้หลงเชื่อ หากมีข้อสงสัยขอให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร.1115 และที่ facebook : GSB […]

ด่วน! ธ.ออมสิน สาขาสารภี รับสมัครพนักงาน24อัตรา วุฒิ ปวช.บัดนี้-24ส.ค.65

  ธนาคารออมสินสาขาสารภี รับสมัครด่วน จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยปฎิบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตำบลละ 2 คน ร่วม 24 คน สนใจ ติดต่อ 081-2877690 หรือ 053-321251ภายใน 24 สิงหาคม 2565 1. เป็นนักศึกษาที่จบใหม่ (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี) 2. มีสัญชาติไทย 3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ทุกสาขาวิชา 4. อายุ 20 – 45 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร) 5. มีทักษะการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์ 6. มีภูมิลำเนา/ที่พักอาศัย สะดวกในการปฏิบัติงาน ณ ธ.ออมสินสาขา 7. แสดงประวัติการรับวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่ 2 เข็ม ขึ้นไปในวันที่สมัคร 8. หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ […]

ธนาคารออมสิน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี เกรด2.50

  ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ – สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป – เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 – อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร – เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้น – หากมีความรู้ทางธุรกิจธนาคาร หรือเคยพัฒนาระบบให้กับธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ *** อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ระดับปริญญาโท 17,400 บาท รับสมัครบัดนี้-23ส.ค.65 สมัคร

ออมสินเปิด “สินเชื่อธนาคารประชาชน” ให้กู้สูงสุด2แสนบาท เช็กเงื่อนไขเลย

ธนาคารออมสิน ปล่อย สินเชื่อธนาคารประชาชน ช่วยเหลือด้านประกอบอาชีพ และชำระหนี้สิน ให้กู้ไม่เกิน 2 แสนบาท เช็กเงื่อนไขรายละเอียดได้ที่นี่ ซึ่งข้อมูลล่าสุด วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีการสอบถามทางคอลเซ็นเตอร์ของธนาคาร ยืนยันว่า ยังสามารถกู้ได้อยู่ ธนาคารออมสิน ปล่อยโครงการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จุดเด่นเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ชำระหนี้สินอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนเงินให้กู้ – ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี เงินกู้ระยะยาว – วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด) – วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) – […]

1 2 11
error: