เตรียมเปิดสอบ ท้องถิ่นประจำปี 2567 จำนวน 6,194 อัตรา

Advertisement กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเตรียมเปิดสอบประจำปี 2567 จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียดร่างแผนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่น ดังนี้ Advertisement 25 มกราคม 67 – พิจารณาร่างประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน – รับฟังแนวทางการดำเนินงานและมาตรการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย 16 กุมภาพันธ์ 67 ประกาศรับสมัคร (ก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) พร้อมประชาสัมพันธ์ 8-29 มีนาคม 67 – รับสมัครสอบ (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ) 5 พฤษภาคม 67 – สอบภาค ก และ ภาค ข 30 พฤษภาคม 67 – ประกาศรายชื่อมีสิทธิสัมภาษณ์ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) 15-16 มิถุนายน 67 […]

ครม.เคาะ 4.7พันล้าน เพิ่มค่าตอบแทน “กำนัน-ผญบ.” สูงสุดเดือนละ1.2หมื่น

14 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทน ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ รายละเอียด ดังนี้ (1) การปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แบบปรับฐาน สรุปดังนี้ กำนัน อัตรากำลังคน 7,036 คน อัตราเงินตอบแทน 12,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน) ผู้ใหญ่บ้าน อัตรากำลังคน 67,673 คน อัตราเงินตอบแทน 10,000 บาท/เดือน (เงินที่ปรับเพิ่มจำนวน 2,000 บาท/เดือน) แพทย์ประจำตำบล อัตรากำลังคน 7,036 คน อัตราเงินตอบแทน 6,000 บาท/เดือน […]

สอบท้องถิ่น 2564 กำหนดการ ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ

สอบท้องถิ่น 2564 กำหนดการ ประกาศรายชื่อ สถานที่สอบ ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ https://www.dlaapplicant2564.com/ 1.กำหนดการสอบแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 09.00-11.00 น. สอบภาค ก 13.00- 15.30 น. สอบภาค ข 2. ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อตรวจ คัดกรอง แสดงตัวตน(ดังนั้นควรจะไปดูสนามสอบก่อนวันสอบจริงล่วงหน้า 1 วัน) 3. ต้องได้คะแนน ภาค ก […]

error: