กรมพลาธิการทหารบก นนทบุรี รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ37อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง 3-9ส.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 วุฒิ ม.3 1. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 20 อัตรา 2. ลูกมือช่าง (ชาย/หญิง) 1 อัตรา (ชาย/หญิง) 3. พนักงานบริการ 9 อัตรา (ชาย/หญิง) 4. พนักงานสูทกรรม 3 อัตรา (ชาย/หญิง) 5. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา (ชาย) 6. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา (ชาย/หญิง) 7. พนักงานการเกษตร 2 อัตรา (ชาย) Advertisement (รายละเอียดอื่น ๆ โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) เปิดรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง 3-9ส.ค.66 ในวัน และเวลาราชการ ณ […]

กองพันระวังป้องกัน รับสมัครพลอาสาสมัคร บัดนี้-10มิ.ย.65

  กองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ตำแหน่งพลสารวัตร มว.สห.ที่ 1 ร้อย.สห.พัน.รวป.สป. (อัตรา พลอาสาสมัคร) เหล่า สห. 5 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน (ชาย) อายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ (พ.ศ. 2565) (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2535 – 31 ธ.ค. 2547) วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตร และ ค่าดัชนีมวลกาย 18.5 – 24.9 ตามหลักฐาน ใน สด.3 และ สด.43 เปิดรับสมัคร 6-10 มิ.ย.65 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา […]

กรมจเรทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 13-20มิ.ย.565

  กรมจเรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง) และตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย) – เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี – วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 – ประเภทชาย งดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ. 2545 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารกองประจำการในปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 – ประเภทหญิง ต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีความสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกินมาตรฐาน […]

มทบ.18 รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ บัดนี้-11มี.ค.65

  มณฑลทหารบกที่ 18 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มีนาคม 2565 มณฑลทหารบกที่ 18 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2565 1. พลขับรถ (หมายเลขความชำนาญการทางทหาร 640) แหล่งรวมรถสำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 18 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา 2. พลดุริยางค์ (หมายเลขความชำนาญการทางทหาร 021) หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 18 (อัตรา พลอาสาสมัคร) 1 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก 2.1 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาหรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงกลาโหมรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าหรือนอกเหนือ จากที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่าที่กำหนดมาเรียกร้องขอรับสิทธิ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 2.2 มีสัญชาติไทย […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครนายสิบ ช่างเขียนแบบ วุฒิ ปวช.บัดนี้-28พ.ค.64

  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธาทหารบก เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (การแต่งกายชุดสุภาพ) บัดนี้-28 พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 6
error: