(43อัตรา)ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ รับสมัครงานวุฒิต่ำกว่า ปวช/ปวช/ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 43 อัตรา 1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา – ปฏิบัติงานในวันราชการปกติไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท – ได้รับวุฒิ ป.โท ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสาธารณสุข หรือ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสาธารณสุข และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุข 1-5 ปี 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา – ปฏิบัติงานในวันราชการปกติไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาหยุดพัก ค่าตอบแทนวันละ 90 บาท – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. พนักงานรับแจ้งทางการแพทย์ 20 อัตรา – ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 480 บาท – ปฏิบัติงานวันละ […]

error: