นักวิชาการชี้ ต่างด้าวขายแรงในไทยมีอาชีพต้องห้ามชัดตาม พ.ร.บ. ฝ่าฝืนมีโทษ!! เหตุที่ต่างด้าวเข้าไทยเยอะเป็นไปได้จากค่าแรงที่จูงใจ

Advertisement   Advertisement นักวิชาการ ย้ำ แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยมีข้อกำหนดชัดให้ทำงานได้เฉพาะอาชีพที่อนุญาต ชี้ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจจูงใจแรงงานต่างด้าวเข้าไทย 20 ม.ค.61 รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ว่า หลังจากบอร์ดค่าจ้างมีมติให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2561 ทั่วประเทศ อีก 5-22 บาทต่อวัน ทำให้อัตราค่าจ้างใหม่อยู่ที่ 308-330 บาทต่อวัน อาจมีผลให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น และส่วนตัวก็อยากให้เข้ามาทำงาน แต่ต้องดูด้วยว่าค่าแรงที่คนต่างด้าวได้รับสูงเพียงพอที่จะจูงใจให้จากครอบครัวเพื่อเดินทางเข้ามาทำงานในไทยหรือไม่ รวมทั้งขั้นตอนการขอเข้ามาทำงานในไทย ต่อคำถามที่ว่าถ้าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยเพิ่มมากขึ้นจะเกิดการแย่งงานกับคนไทยหรือไม่ รศ.แล มองว่า ไม่เกิดการแย่งงานกันทำกับคนไทยแน่นอน เนื่องจากคนไทยไม่ทำงานในอัตราแรงงานเดียวกับคนต่างด้าว เพราะมีอำนาจในการต่อรองที่มากกว่า ขณะที่งานหนักๆ คนไทยก็ไม่ทำ เช่น งานประมง งานก่อสร้าง และแรงงานหนัก ส่วนประเด็นที่กำลังเกิดข้อถกเถียงกันในโลกออนไลน์ว่า การเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าวในไทย ได้เข้ามาทำงานในส่วนของอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ตามการกำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 ซึ่งประกอบด้วย 39 อาชีพ เช่น การขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งเข้าข่ายอาชีพห้ามคนต่างด้าวทำ  คือ งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล […]

error: