ตร.ลุยสอน “สัญญาณมือสากล” ถึงโรงเรียน หวัง นร.มีภูมิป้องกันภัย

Advertisement 9 มิถุนายน ที่โรงเรียนหอวัง พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม. นำข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.ปคม. ตำรวจ 191 และ สน.พหลโยธิน ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ “ตำรวจ ปคม. เตือนภัยฉุกเฉิน SOS” พร้อมสาธิตวิธีการป้องกันภัยจากเหตุคนร้าย Advertisement พล.ต.ต.วิวัฒน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีเด็กและสตรีตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและถูกล่อลวงไปล่วงละเมิดทางเพศเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และจิตใจ เนื่องจากไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ดังเช่นกรณีเด็กหญิงวัย 16 ปีที่ตกเป็นเหยื่อคนร้ายตามที่ปรากฏตามข่าว ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการแจ้งภัยฉุกเฉิน ซึ่งทางศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยใกล้ตัว และเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรู้จักวิธีการป้องกันเมื่อประสบเหตุ Advertisement โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน การสอนให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์ […]

error: