นายก อบจ.ปทุมธานี ห่วงตั้งรัฐบาลช้า กระทบงบปี’67-แต่งตั้ง ขรก. หลัง ขรก.ระดับสูงเกษียณล็อตใหญ่ เผย “ตั้งๆ ไปเถอะ ให้จบๆ”

Advertisement 19 สิงหาคม พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันว่า เป็นห่วงการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า และมีแนวโน้มที่จะตั้งสำเร็จไม่ง่าย ยิ่งตั้งรัฐบาลช้าเท่าไร ยิ่งส่งผลกระทบกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณท้องถิ่น และการแต่งตั้งข้าราชการใหม่หลังข้าราชการเก่าระดับสูงต้องเกษียณอายุราชการ Advertisement พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ผมในฐานะที่เราอยู่ในส่วนขององค์การของส่วนท้องถิ่น ไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นใคร ผมนามขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นยังไงก็ต้องมีผลต่อพี่น้องประชาชนหลายสิ่งหลายอย่าง งานของท้องถิ่นก็จะต้องประสานงานกับรัฐบาลในโครงการต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่หลายอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นอาจมีปัญหาจากการตั้งรัฐบาลช้าและเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ อีกประเด็นที่อยากจะเรียน คือมันผูกพันในด้านของงบประมาณกลางที่จะมาสนับสนุนในส่วนของ อบจ. ต่าง ๆ เพราะอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวที่จะเริ่มงบประมาณใหม่แล้ว ขณะนี้สิงหาคม และเดี๋ยวสิ้นสุดปีงบประมาณ 30 กันยายน สิ่งเหล่านี้ แผนต่าง ๆ ทาง อปท. ทุกๆที่เขาได้ดำเนินการเข้าแผนไว้หมดแล้ว แต่ถ้าจะชะลอกันแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ผ่านมา 3 เดือนแล้ว อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น Advertisement อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า มีกฎหมายหลายฉบับ กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่พันอยู่กับองค์กรส่วนท้องถิ่น แล้วทางกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เกิดความคล่องตัว […]

error: