ศบค.ไฟเขียว! แรงงาน 3 ชาติ เมียนมา-ลาว-กัมพูชา เข้าไทยมาทำงานได้ มีเงื่อนไข

Advertisement ศบค.ไฟเขียว! แรงงาน 3 ชาติ เมียนมา-ลาว-กัมพูชา เข้าไทยมาทำงานได้ แต่มีเงื่อนไข ต้องกักตัวตามเวลาที่กำหนด-ตรวจ RT – PCR จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 12 พ.ย.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งกระทรวงจะเปิดให้นำเข้าแรงงานตามบันทึกความเข้าใจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 Advertisement โดยมีเงื่อนไขให้แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ต้องเข้ารับการกักตัว และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ต้องกักตัว 7 วัน หากฉีด 1 เข็ม หรือยังไม่เคยรับวัคซีน ต้องกักตัว 14 วัน ระหว่างกักตัวจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี RT […]

error: