กสม.เผยบริษัทตรวจเอดส์ก่อนรับทำงาน สุดท้ายไม่รับเพราะติดเชื้อ เป็นการละเมิดสิทธิ

Advertisement 9 มี.ค.66 นายจุมพล ขุนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 1 แถลงผลตรวจสอบกรณีบริษัทเอกชนผลิตและจัดจำหน่ายสุขภัณฑ์ใน ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ที่ให้ผู้สมัครงานตรวจหาเชื้อเอชไอวี ก่อนรับเข้าทำงานและปฏิเสธไม่รับเข้าทำงาน เนื่องจากติดเชื้อว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียน เมื่อส.ค.2564 กสม. พิจารณาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่าย หลักกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว แบ่งเป็น 2 ประเด็น Advertisement ได้แก่ 1.บริษัทกำหนดให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวีในผู้สมัครงานและปฏิเสธรับเข้าทำงาน เพราะเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะมีข้อมูลวิชาการทางการแพทย์ยืนยันว่า ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวี ผู้ติดเชื้อสามารถดำรงชีวิตและทำงานได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และ 2.รพ.รับตรวจสุขภาพและตรวจหาเชื้อเอชไอวี แจ้งผลตรวจเอชไอวีไปยังบริษัทโดยตรง เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้ รพ.ชี้แจงว่าลงชื่อหนังสือยินยอม แต่เป็นเพียงหลักฐานแสดงความยินยอมตามแบบฟอร์ม ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นมาตรฐานทั่วไป ไม่ได้ให้คำปรึกษาและข้อมูลแก่ผู้เข้ารับการตรวจเอชไอวี เพื่อประกอบการตัดสินใจและให้ความยินยอมก่อนเจาะเลือด ตามแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวีที่ประกาศโดยแพทยสภา ที่ต้องให้คำปรึกษาก่อนตรวจเป็นรายบุคคล ต้องแจ้งผลให้ผู้รับการตรวจทราบเป็นการส่วนตัว รักษาความลับไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้รับการตรวจหรือตามกฎหมาย Advertisement นายจุมพล กล่าวต่อว่า ปัจจุบันยังปรากฏข้อร้องเรียน ทำให้เห็นถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติว่า ไม่สามารถบังคับใช้ต่อหน่วยงานเอกชนได้ […]

error: