นทท.เซ็ง ตม.เกาหลีใต้ไม่ให้เข้าประเทศ เงินจากบริษัทนำเที่ยวก็ไม่ได้คืน

Advertisement นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า จากกรณีนักท่องเที่ยวที่ซื้อแพ็คเกจกับบริษัทนำเที่ยวเพื่อไปยังประเทศเกาหลีใต้ แต่ไม่สามารถเดินทางตามโปรแกรมได้ครบ เนื่องจากถูกปฏิเสธเข้าประเทศ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประเทศเกาหลีใต้ Advertisement ขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจำนวน 67 ราย เข้าร้องเรียนกับกรมท่องเที่ยวว่าไม่ได้รับเงินมัดจำ และค่าใช้จ่ายแพ็คเกจคืน โดยมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 1.4 ล้านบาท กรมการท่องเที่ยว ได้รับเรื่องและสอบถามถึงรายละเอียดการใช้บริการของบริษัทนำเที่ยวแต่ละแห่งแล้ว พบว่ามี 19 บริษัทย่อยที่รับช่วงการขายแพ็คเกจมาจากบริษัทค้าส่งรายใหญ่ (โฮลเซล) หนึ่งราย และคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสอบถามรายละเอียดจากฝั่งผู้เสียหายทั้งหมด ก่อนจะเริ่มเรียกฝั่งบริษัทนำเที่ยวมาชี้แจงให้ข้อมูลตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เบื้องต้นจะขอให้บริษัทนำเที่ยวชดเชยค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด ให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาไกล่เกลี่ยกันเพื่อนักท่องเที่ยวจะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์อย่างเต็มที่ Advertisement ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้ บริษัทนำเที่ยวจะต้องจ่ายเงินคืนให้กับนักท่องเที่ยว หลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว จากการสอบถามเบื้องต้นกับบริษัทนำเที่ยว พบว่าการชดเชยจะไม่สามารถคืนได้ร้อยเปอร์เซนต์ เนื่องจากบริษัทนำเที่ยวต้องนำไปใช้สำหรับการออกตั๋วเดินทางกลับไทยใหม่ ซึ่งมักจะมีราคาสูงกว่าการจองล่วงหน้าที่รวมไว้ในแพ็คเกจ เพราะบางกรณีต้องเช่าเหมาลำเพื่อบรรทุกนักท่องเที่ยวที่ถูกปฏิเสธเข้าประเทศกลับทันที อย่างไรก็ตาม เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้ว บริษัทนำเที่ยวจำต้องคืนเงินส่วนอื่น ๆ ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ใช้บริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง ที่พัก และค่าอาหาร ในประเทศเกาหลีใต้ที่ไม่สามารถไปใช้บริการได้ โดยกรมการท่องเที่ยวเชื่อว่า บริษัทนำเที่ยวจะยอมชดเชยให้แต่โดยดี […]

error: