ด่านศุลกากรท่าลี่ รับสมัครเจ้าพนักงานศุลกากร วุฒิ ปวช.7-16ก.ย.65

Advertisement Advertisement   ด่านศุลกากรท่าลี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ปฏิบัติงาน ณ ด่านศุลกากรท่าลี่ วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันที่ กพ. รับรองในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชา โลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาก่อสร้าง Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัคร ทางไปรษณีย์) ณ ด่านศุลกากรท่าลี่ เลขที่ 8 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา […]