กทม.อนุญาตดื่ม ใน “ห้าง-โรงแรม” ได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 ทุ่ม

Advertisement กทม.ผ่อนคลาย อนุญาตให้ดื่ม ในห้าง สัมมนา โรงแรม และศูนย์การค้าได้แล้ว ย้ำต้องผ่านประเมินเหมือนเดิม ดื่มไม่เกิน 5 ทุ่ม มีผลทันทีพรุ่งนี้ วันที่ 14 มี.ค.2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกทม. ฉบับที่ 51 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) อนุญาตให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. ในที่ประชุมและห้างสรรพสินค้าได้แล้ว Advertisement ทั้งนี้การอนุญาตนั้น จะต้องเป็นการจัดประชุม สัมมนา การจัดงานในโรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชม สถานที่จัดนิทรรศการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ สถานที่ให้บริการห้องประชุม สถานที่จัดเลี้ยงได้แล้ว โดยสถานที่เหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS ถึงจะดำเนินการได้ Advertisement สำหรับคำสั่งดังกล่าวให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.นี้เป็นต้นไป โดยการเปิดให้ดื่มนี้ จะต้องคำนึงถึงความลปลอดภัยในการป้องกันโควิด-19 ด้วย   ข่าวจาก : […]