กทม. ออกประกาศ ร้านอาหารนั่งดื่มถึง5ทุ่ม ผับ-บาร์-โอเกะ ต้องยื่นขอปรับรูปแบบ

Advertisement กทม. ออกประกาศ ร้านอาหารนั่งดื่มถึง 5 ทุ่ม ผับ-บาร์-โอเกะ ยื่นขออนุญาตปรับรูปแบบสถานประกอบการต่อสนง.เขต เมื่อวันที่ 22 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 50 โดยในเนื้อหาระบุว่า ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 50) ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49) ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 นั้น Advertisement ต่อมาได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) สามารถแพรได้เร็ว […]