ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ20อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส.

Advertisement Advertisement   ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565 ฐานทัพเรือสัตหีบ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ช่างกลโรงงาน กรง.ฐท.สส. 2 อัตรา (ชาย/หญิง) กลุ่มงานเทคนิค ช่างไฟฟ้า กรง.ฐท.สส. 1 อัตรา (ชาย) กลุ่มงานเทคนิค ช่างท่อ กรง.ฐท.สส. 1 อัตรา (ชาย) กลุ่มงานเทคนิค ช่างเชือกรอกและการอู่ กรง.ฐท.สส. 2 อัตรา (ชาย) กลุ่มงานเทคนิค ช่างโลหะ กรง.ฐท.สส. 2 อัตรา (ชาย) กลุ่มงานเทคนิค ช่างโครงสร้างเรือ กรง.ฐท.สส. 1 อัตรา (ชาย) กลุ่มงานเทคนิค พนักงานบริการ กรง.ฐท.สส. (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา (ชาย) […]