ได้สด.43 ไม่มีลายนิ้วมือเพียบ หลัง นรด. บอกแบบนี้ปลอม

Advertisement จากกรณีที่ทางด้าน พลโท ทวีพูล ริมสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชี้แจง เกี่ยวกับขั้นตอนการได้รับ แบบ สด.43 ที่ถูกต้อง คือ หากผ่านการตรวจเลือกในวันที่ไปจับใบดำใบแดง จะต้องมีลายเซ็นจากประธานและคณะกรรมการทั้ง 5 คน และจะได้รับเอกสารจากวันตรวจเลือก จากมือประธาน ในกรณีของ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ สส.พรรคก้าวไกล เพจดังได้มีการเดินทางร้อง กับทางสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการตรวจสอบ กรณีนายจิรัฏฐ์ ไม่ได้เข้าเกณฑ์ทหาร หรือ หนีทหาร โดยทาง นายจิรัฏฐ์ ได้นำหลักฐานเอกสารมาแสดงเพื่อความบริสุทธ์ Advertisement กรณีผู้ที่ผ่อนผัน จะได้แบบ สด.43 กลับไปเช่นเดียวกัน แต่จะมีช่องเขียนว่าผ่อนผัน ซึ่งเงื่อนไขสำคัญคือจะต้องได้รับจากมือประธาน ในวันตรวจเลือกเท่านั้น และเมื่อผ่อนผันจนครบอายุ 26 ปี ต้องมาเกณฑ์ทหารหากไม่มาก็เป็นคดีความ เมื่อศาลตัดสินต้องมาเป็นทหารเลย อย่างไรก็ตามยืนยันได้ว่า เอกสารต้นขั้ว แบบ สด.43 มีการจัดเก็บไว้ทั้งหมดโดยแยกไปหลายส่วน เพื่อป้องกันการทุจริต อย่างน้อยสามารถตรวจสอบได้หลายทาง โดยเอกสารต้นขั้วของคนที่ถูกพูดถึงยังอยู่และจะไปตรวจหากมีการปลอมแปลงต้องดำเนินการทางกฎหมาย “ยืนยันว่าวิธีการเป็นแบบนี้ และจะได้รับเพียง […]

โฆษก ทร.แจงยิบ เหตุยกเลิก TOR จ้างบริษัทกู้เรือสุโขทัย เพราะไม่มีรายใดมีเอกสารครบ

13 กันยายน พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหล่าทัพ โดยช่วงหนึ่งของการอภิปราย กล่าวถึงการกู้เรือหลวงสุโขทัยว่า กองทัพเรือได้เปิดประมูลกู้เรือหลวงสุโขทัย ภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 200 ล้านบาท โดยมีผู้ยื่นซองประมูลจำนวน 16 ราย ซึ่งได้มีการนัดยื่นซองประกวดราคาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 แต่ต่อมา ในวันที่ 8 กันยายน 2566 มีประกาศจากกองเรือยุทธการ ยกเลิกประมูล โดยไม่แจงเหตุผล ไม่ทำ TOR ไม่เปิดเชิญชวนใหม่ แต่ให้คนเคยยื่นซองยื่นไปใหม่ราคาเดิม ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส พล.ร.อ.ปกครอง กล่าวว่า การกู้และลำเลียงเรือหลวงสุโขทัยนั้น กองทัพเรือ ได้อนุมัติหลักการและงบประมาณในการจ้างกู้และลำเลียงเรือหลวงสุโขทัย โดยให้กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยถืองบประมาณ ในการนี้กองเรือยุทธการได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือ TOR และกำหนดคุณลักษณะรวมถึงรายละเอียดการจ้างกู้และลำเลียงเรือหลวงสุโขทัยเพื่อดำเนินการจัดทำราคากลางและ TOR งานจ้างกู้และลำเลียง ซึ่งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้มีหนังสือเชิญชวนเสนอราคาถึงผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดจำนวน 14 ราย […]

โฆษก กห.แจง ปมจ้างแกะGT200 เพื่อพิสูจน์ “ใช้งานไม่ได้จริง”

4มิ.ย.65 พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจง ภายหลังที่ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล อภิปรายงบกลาโหม ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ไม่ปรากฏในเอกสารงบประมาณว่า ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา กองทัพบกทำสัญญาจ้าง มูลค่ารวม 7,570,000 บาท ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ไปตรวจสอบเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 จำนวน 757 เครื่อง ตกเครื่องละ 10,000 บาท ว่า ทราบเรื่องจากกองทัพบก ที่ตั้งงบประมาณไว้ เนื่องจาก เป็นไปตามคดีอาญา ที่กองทัพบกได้ฟ้องบริษัทผู้ขาย กับพวก รวม 5 คน ต่อศาล ฐานร่วมโกง และศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินชี้มูลมาแล้วว่าจำเลยมีความผิด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แต่ขณะเดียวกันคดีในทางปกครอง กองทัพบกได้ฟ้องบริษัทผู้ขาย โดยศาลปกครองกลางได้สั่งให้ต้องชำระหนี้กับกองทัพบก เป็นเงินกว่า 683,000,000 บาท แต่เมื่อต่อมา ทางบริษัทได้ยื่นอุทรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดมีความเห็นว่า การตรวจเครื่อง GT200 […]

error: