กรมการกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ13อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 25ก.พ.-1มี.ค.62

    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ภูมิภาค คุณวุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่สถานที่มีอัตราว่างของแต่ละตำแหน่ง ภายในวันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 1 อัตรา ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา ปฏิติงานที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี 3. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ปฏิบัติงานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี ปฏิบัติงานที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา 5. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา […]

มทบ.37 ค่ายเม็งราชมหาราช รับสมัครทหารกองหนุน วุฒิ ม.3-ม.6/พลเรือนหญิง วุฒิ ม.6 สอบเป็นพนักงานราชการ บัดนี้-22ก.พ.62

    มณฑลทหารบกที่ 37 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 1. เสมียนพิมพ์ดีด 1 อัตรา (บรรจุในอัตราสิบเอก) เพศหญิง วุฒิ ม.6ขึ้นไป (บุคคลพลเรือน) 2. ประจำหมวด มว.ดย. 1 อัตรา (บรรจุในอัตราสิบเอก) เพศหญิง วุฒิ ม.6ขึ้นไป (บุคคลพลเรือน) 3. นักร้อง 1 อัตรา (บรรจุในอัตราสิบเอก) วุฒิ ม.6ขึ้นไป (ทหารกองหนุน) 4. พลขับรถ 1 อัตรา (บรรจุในอัตราสิบเอก) วุฒิ ม.6ขึ้นไป (ทหารกองหนุน) 5. พลสูทกรรม 1 อัตรา (บรรจุในอัตราสิบเอก) วุฒิ ม.6ขึ้นไป (ทหารกองหนุน) 6 พลสารวัตร 4 อัตรา (บรรจุในอัตราพลสารวัตร) วุฒิ ม.6ขึ้นไป […]

(งานคนพิการ)กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา บัดนี้-24ก.ย.61

    กรมสรรพากร รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-24 ก.ย.61 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์10-30ก.ย.61

    กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2561 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นาฏศิลปิน (ด้านพัสตราภรณ์และเครื่องโรง) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์ คีตศิลปิน (สากล) (หญิง) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านแกะสลักและช่างไม้ประณีต) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทย) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ จิตรกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม ทางจิตรกรรมไทย ทางจิตรกรรมสากล  นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา – วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยีสิ่งทอ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป – […]

1 2
error: