(งานคนพิการ)กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.5-13มี.ค.62

      กรมประมง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายในวันที่ 5-13 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3442-6220 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))    

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา7-13ก.พ.62

    กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายในวันที่ 7-13 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3486-9641-2 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

รพ.สมุทรสาคร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม วุฒิ ปวส.บัดนี้-25ม.ค.62

    โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมุทรสาคร ภายในวันที่ 23-25 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.การบัญชี ไม่ต้องผ่านภาค ก 18ธ.ค.61-2ม.ค.62

    กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักานการเงินและบัญชี เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร กองตรวจคุณภาพสินค้าประมง ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายในวันที่ 18 ธ.ค.61-2 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3445 7424  

สำนักงานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์สมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.13-19ธ.ค.61

    สำนักงานส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร(หลังเดิม) ภายในวันที่ 13-19 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.12-16พ.ย.61

    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ 12-16 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สสจ.สมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 31พ.ค.-6มิ.ย.61

    สสจ.สมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ 31 พ.ค.-6 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

1 2
error: