กรมสรรพากร รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช. ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 4-8ก.พ.62

    สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. พาณิชยการ/พาณิชยกรรม ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 ถ.นาควิชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภายในวันที่ 4-8 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

รพ.มหาสารคาม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 20-28ธ.ค.61

    โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน 18,000 บาท : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2. วิศวกรโยธา เงินเดือน 19,500 บาท : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด 3. เจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน 13,800 บาท : ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา 4. นายช่างเทคนิค เงินเดือน 13,800 บาท : ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ […]

error: