สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.)ปฏิบัติงานภูเก็ต18-22มี.ค.62

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน จ.ภูเก็ต ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) โทร. 0-7121-9329 ภายในวันที่ 18-22 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))  

มรภ.ภูเก็ต รับสมัครผู้ช่วยช่าง(วุฒิ ปวช./ปวส.) เจ้าพนักงานโสตฯ(ปวช./ปวท./ปวส.) และแม่บ้าน(ไม่จำกัดวุฒิ) บัดนี้-11มี.ค.62

    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส.ทุกสาขา หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร สามารถขับรถยนต์และขี่รถจักรยานยนต์ได้ 2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง 3. แม่บ้าน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาภาคบังคับ สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มีนาคม 2562 โทร.0-7652-3094 ถึง 7 ต่อ 1120-1 หรือโทร.08-8757-2446 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร))  

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง41อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 1-15ก.พ.62

    อบจ.ภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา) 2. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. ผู้ช่วยนักวิชาพัสดุ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5.1 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี+มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 5.2 ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกประถมศึกษา 2 อัตรา […]

กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24ม.ค.62

    สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในราชการของกลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต 1. นักวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรมศึกษา พิพิธภัณฑ์ศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้องด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือศิลปกรรมศาสตร์ 2. พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท จบการศึกษาภาคบังคับ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภายในวันที่ 4-24 ม.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7637 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 7-11ม.ค.62

    สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 7-11 ม.ค.62 ตามหน่วยงานที่มีอัตราว่าง 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ จ.เชียงใหม่ วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางเคมี, ชีวเคมี, อนามัยสิ่งแวดล้อม ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ จ.ภูเก็ต วุฒิ ป.ตรี การบัญชี, บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, การจัดการการคลัง, พาณิชยศาสตร์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

1 2 3
error: