ท่าอากาศยานลำปาง รับสมัครนักวิชาการพัสดุ(ป.ตรี)-นายช่างไฟฟ้า(ปวส.)

Advertisement Advertisement   กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานลำปาง Advertisement นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500.- บาท วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานลำปาง ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายในวัน และเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – […]

1 2 54
error: