การรถไฟฯ รับสมัครพนง.รถนอน37อัตรา วุฒิ ม.3 ชาย-หญิง ไม่มีรอยสัก บัดนี้-16ก.พ.66

Advertisement Advertisement   ฝ่ายบริการโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่แทนพนักงานรถนอน 37 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 354 บาท ว่าจ้างตั้งแต่ 31มี.ค.66 และจะต่อสัญญาเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร) ตาไม่บอดสี สายตาดี – เพศชายต้องสูง 165 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 60 กก.และน้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ) – เพศหญิงต้องสูง 160 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก.และน้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 110 (ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) หรือมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับงานด้านบริการ) Advertisement รับสมัครบัดนี้-16ก.พ.66 เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคารชั้น […]

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครผจก.ฝ่ายธุรกิจโรงแรม วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29พ.ค.65

  สำนักทรัพย์สินและรายได้ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโรงแรม วังสวนสุนันทา 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่อง เที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล สำนักทรัพย์สินและรายได้ อาคาร 54 ( อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมวังสวนสุนันทา ) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัดนี้-29พ.ค.65 ในวันเวลาราชการ ( เวลา 08.30 – 16.00น. ) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 20 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ โทร. 0 2160 1360, 0 2160 1476 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 103
error: