122อัตรา!! เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3 22-30ม.ค.62

Advertisement   Advertisement   เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 122 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีประสบการณ์การทำงานตามที่กำหนด) 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 4. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท 5. พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท Advertisement พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) 1. พนักงานขับรถยนต์ 7 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท […]

เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี8-16ก.พ.61

    เทศบาลนครปากเกร็ดจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ ๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) – ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๒ อัตรา – ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน ๒ อัตรา – ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน ๒ อัตรา – ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา – ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา ๒. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับวิชาชีพเฉพาะ) – ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน ๑ อัตรา – ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ๓. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) – […]

error: