สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ-นักรังสี วุฒิ ป.ตรี 12-18มี.ค.62

สสจ.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการพัสดุ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางช่างก่อสร้าง 2. นักรังสีการแพทย์ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 12-18 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครนักวิชาการตรวจสอบภายในและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี เงินเดือน18,000 6-12มี.ค.62

    สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงิน/การบัญชี) หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางการเงิน การบัญชี ที่ ก.พ.รับรอง ทุกสาขา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ที่ ก.พ.รับรอง ทุกสาขา ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.นครสวรรค์ หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภายในวันที่ 6-12 มี.ค.62 โทร. 056 255537 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 28ม.ค.-8ก.พ.62

    กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 (นครสวรรค์) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 (นครสวรรค์) ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภายในวันที่ 28 ม.ค.-8 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5627-4501 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

1 2
error: