มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง นครพนม รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง) สอบบรรจุเป็นนายสิบ วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-8มี.ค.62

มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (นายทหารประทวนหญิง 4 อัตรา นายทหารประทวนชาย 2 อัตรา) อายุ18-30 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ม.6/ปวช. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เพศชายต้องมีความสูง 160 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักตัว 48 ก.ก.ขึ้นไป มีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ระหว่าง 18.5-29.9 เพศหญิงต้องสูง 150 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักตัว 40 ก.ก.ขึ้นไป มีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ระหว่าง 18.5-29.9 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม โทร. 042-051491 หรือ 042-051494 ต่อ 28811 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน18,000 สมัครออนไลน์15-23ธ.ค.61

    มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ในการทำงานระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.npu.ac.th/job ภายในวันที่ 15-23 ธ.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี27-31ส.ค.61

    กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจการตลาด การเงินและการธนาคาร หรือ เลขานุการ มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและ บัญชีจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน และมีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวสม์น. จ.พระนครศรีอยุธยา : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา  พี่เลี้ยง 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุภูเก็ต : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ หรือ ม.ศ.๓) หรือเทียบเท่า พี่เลี้ยง 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ หรือ ม.ศ.๓) หรือเทียบเท่า […]

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ รับสมัครอาจารย์(วุฒิ ป.ตรี)26เม.ย.-8พ.ค.61

    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 เม.ย.-4 พ.ค.61 ณ งานการเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-199775, 095-1834693 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    

1 2
error: