สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 4-8ก.พ.62

    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ : สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี, สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี, สถานทีพัฒนาที่ดินชัยนาท, สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี, สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ต้องเป็นบุคคลผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี, นครนายก, ลพบุรี, นครปฐม, สระบุรี, สุพรรณบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี, สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 2. ได้รับ ป.ตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภายในวันที่ 4-8 […]

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี3-9ส.ค.61

    กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท – นายช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ – เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://doae1.thaijobjob.com ภายในวันที่ 3-9 ส.ค.61  – คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  – เจ้่าพนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  – เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ […]

(ป.ตรีทุกสาขา)กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23-29พ.ย.59

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 510/3 หมู่ 4  ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.0 5640 5227 ภายในวันที่ 23-29 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(8อัตรา)กรมประมงเปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิอนุปริญญา/ปวช./ปวส./ป.ตรี รับสมัคร21ก.ค.-11ส.ค.59

กรมประมงเปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ในหลายพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการประมง 1 อัตรา  สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่ 21-29 ก.ค.59  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติม (ประมงชัยนาท) 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) เงินเดือน : […]

error: