กรมทางหลวงชนบท รับสมัครวิศวกรโยธา(ป.ตรี)และเจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.)25ธ.ค.61-8ม.ค.62

    กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง (2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 2.  เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี, แขวงทางหลวงชนบทนครนายก ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ต.วังเย็น […]

รร.สว่างศรัทธาธรรมสถาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.)19-23พ.ย.61

    โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน จ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 2 อัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบางพะเนียง จ.ฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 19-23 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร                 

50อัตรา!! กองพลทหารราบที่11 รับสมัครทหารกองหนุนสอบเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.6/ปวช.22ต.ค.-22พ.ย.61

    กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน50อัตรา ทหารกองหนุน อายุ 18 – 30 ปี วุฒิ ม.6/ปวช. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย/แผลเป็น/ระเบิดหู รับสมัคร 22 ต.ค. – 22 พ.ย. 61 สมัครด้วยตนเองที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั้งเกล้า จ.ฉะเชิงเทรา                

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.24เม.ย.-2พ.ค.61

    กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช. ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 24 เม.ย.-2 พ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038 531 387 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 27ก.พ.-8มี.ค.61

    กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ 27 ก.พ.-8 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038 531 387 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3
error: