(สอบท้องถิ่น’60)จ.ระยอง รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น619อัตรา

Advertisement   Advertisement จังหวัดระยอง เปิดเผยบัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ได้ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งตามที่ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. , และ ก.อบต. แจ้งว่าได้มีมติเห็นชอบดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่างๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ โดยมีตำแหน่งหลักๆ ดังนี้      – ตำแหน่งนายช่างโยธา      – ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า      – ตำแหน่งนายช่างสำรวจ      – ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      – ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ      – ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      – ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา      – ตำแหน่งครูผู้ช่วย      – […]

(6อัตรา) กรมประมงเปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี เงินเดือน13,800-18,000

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการประมง 2 อัตรา  อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางประมงน้ำจืด ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 12-25 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม (ประมงยโสธร) 2. นักวิชาการประมง […]

error: