GISTDA รับสมัครวิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม(พัฒนาซอฟต์แวร์-พัฒนาแอปพลิเคชั่น) วุฒิ ป.ตรี มีประสบการณ์ สมัครทางไปรษณีย์/ออนไลน์บัดนี้-25ม.ค.62

    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ 1. วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม (พัฒนาซอฟต์แวร์) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ปฏิบัติงานที่ สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ 2. วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม (พัฒนาแอปพลิเคชั่น) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ปฏิบัติงานที่ สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ […]

สมัครและสัมภาษณ์ทันที2ต.ค.นี้!! ธ.กรุงศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานประจำพัทยา-สัตหีบ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

    สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview  วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. สถานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเขาตาโล พัทยา ชั้น3 สอบถามเส้นทาง 038-333263-4 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับงานเครือข่ายการขาย  * เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(CSR)  * ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ABM)  หน้าที่และความรับผิดชอบ นำเสนอ ให้คำแนะนำและปิดการขายในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าและภายใต้กฎระเบียบของธนาคาร สร้างความสัมพันธ์และให้คำปรึกษากับลูกค้าทั้งรายปัจจุบันและรายใหม่เพื่อรักษา เพิ่มโอกาส และขยายฐานลูกค้าในการสร้างรายได้ให้กับสาขา ให้บริการเปิด-ปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า คุณสมบัติ จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ตรงด้านการเงินการธนาคาร ,ขายอสังหาริมทรัพย์ ,ขายประกันชีวิต ,สินเชื่อบ้าน ,สินเชื่อธุรกิจ, บัตรเครดิต หากผ่านงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต หรือ นายหน้าประกันวินาศภัย หรือ ใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (Single License)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะด้านการขายและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถาม Krungsri Recruitment […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)ทีโอที รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-12ก.ย.61

    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 4/2561 คุณสมบัติเบื้องต้น อายุไม่เกิน 35 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (หรือแบบอื่น ๆ อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ) กรณีเป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่เคยปฏิบัติงานให้กับทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยหนังสือรับรองด้วย จะได้รับการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมี/เคยมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดดังนี้ – ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์ : จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส – ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ : จังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักบริหารงานพาณิชย์ ปฏิบัติงานที่ ทีโอที ตากใบ นราธิวาส : ป.ตรี […]

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง50อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18มิ.ย.61

    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง 50 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-18 มิ.ย.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2282-3243-7 ต่อ 134 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.61

    องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านฮอร์โมนสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์ และวิจัย 1 อัตรา ปฏิบัติงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เงินเดือน 15,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเพิ่มในส่วนประสบการณ์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้นล่างอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ ภายในวันที่ 26 มี.ค.-19 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 282 7111 ต่อ 134 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(ป.ตรีทุกสาขา สมัครแล้วสัมภาษณ์ทันที) ธ.กรุงศรีฯ รับสมัครบุคคลเพื่อทำงานในภาคตะวันออก

ทำได้ รับไปเลยผลตอบแทนที่เหนือกว่า กับ “IncentiveProgram” ของกรุงศรี กรุงศรีเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงรักในงานขาย เพื่อเติบโตก้าวหน้าร่วมไปกับเรา พร้อมรับผลตอบแทนที่มากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00– 15.00 น. สำนักงานภาคธุรกิจสาขาภูมิภาค 207 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาระยอง ชั้น 3 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับงานเครือข่ายการขาย – เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (CSR) – ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ABM) คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา 2. อายุไม่เกิน 45 ปี  3. มีประสบการณ์ทางด้านงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร มีใจรักงานบริการและงานที่ท้าทาย 4. หากมีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขายสินเชื่อ ประกันชีวิต บัตรเครดิต กองทุนประกันวินาศภัย  สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน : รับสมัครสำหรับท่านที่ต้องการทำงานในพื้นที่ – จังหวัดระยอง – จังหวัดตราด – […]

error: