กฟภ.รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวช.ปฏิบัติงานชลบุรี/อยุธยา/นครปฐม รับสมัคร14-16ส.ค.61

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ ดังนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) พระนครศรีอยุธยา : รับสมัครลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 3 อัตรา เพศชาย อายุ 18-30 ปี วุฒิ ปวช.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัคร 14-16 ส.ค.61 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) พระนครศรีอยุธยา เวลา 9.00-16.00 น. (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี : รับสมัครลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) รูปแบบกะ 6 อัตรา เพศชาย อายุ 18-30 ปี วุฒิ ปวช.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ […]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3(นครปฐม) รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง)และลูกจ้างบัญชี PEA Shop 18-20เม.ย.61

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) และ ลูกจ้างบัญชี PEA Shop รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ลูกจ้างช่าง(แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) รูปแบบกะ  จำนวน 2 อัตรา – เพศชาย อายุ 18 – 30 – ปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2. ลูกจ้างบัญชี  1 อัตรา – อายุ 18 – 30 – ปวช. ทุกสาขา วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม วันที่เปิดรับสมัคร : […]

กฟภ.เขต3(ส่วนกลาง) รับสมัครงานวุฒิ ปวช. 9-10ต.ค.60(อ่านรายละเอียดด้านใน)

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ส่วนกลาง) จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครเพิ่มเติมเพื่อคัดเลือกบุคลเข้าปฏิบัติงาน ประจำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ตำแหน่งลูกจ้างช่าง 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ 1. สัญชาติไทย 2. อายุ 18 – 30 ปี 3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร สด.43 หรือ สด.8 หรือ สด.3(กรณีรับราชการทหาร) 4. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สมัครด้วยตนเองที่ห้องเรียนรู้ ชั้น 1 สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขค 1 (ภาคกลาง ) จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9-10 ต.ค.60 เวลา 09.00-15.30 หากมีข้อสงสัย โปรดโทรสอบถาม […]

error: