มหา’ลัยไทยวิกฤต งบแผ่นดินหมด-เงินไม่พอบรรจุ สอบได้พนง.ต้องขึ้นบัญชี2ปี

Advertisement ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กำลังเกิดความตึงเครียดเรื่องการบริหารบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ต้นเหตุสำคัญของปัญหาคือ งบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ ต้องรอการจัดสรร Advertisement ทั้งนี้โดยปกติ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จะมีการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรตามระเบียบ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายงานต่างๆ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ขาดแคลน หรือทดแทนคนเดิม หรือเป็นตำแหน่งเพิ่มเติมเพื่อสอดรับกับภารกิจใหม่ของแต่ละหน่วยงาน แต่ขณะนี้ตำแหน่งงานต่างๆ ที่มีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานตามสายงานต่างๆ ถูกแช่แข็งไว้ด้วยคำสั่งของมหาวิทยาลัย โดยอ้างว่า มหาวิทยาลัยรอการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จึงไม่สามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่มีการประกาศหรือตามที่มีการสอบแข่งขัน จนต้องมีการออกคำสั่งใหม่ แก้ไขประกาศสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวเข้ารับการแต่งตั้งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Advertisement เช่นหลังจากมารายงานตัว มีกำหนดต้องเริ่มปฏิบัติงานใน 30 วัน ก็ต้องเปลี่ยนคำสั่งใหม่เป็นสั่งให้ขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้น และอาจจะเป็นข่าวร้าย ว่าอย่างน้อยสองปีต่อจากนี้ การเปิดรับตำแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จะลดน้อยลงจนถึงไม่เปิดรับสมัครเลยก็เป็นได้ แหล่งข่าวระบุว่า คำสั่งเช่นนี้ส่งผลอย่างมากต่อการปฏิบัติงานในสายงานทางวิชาการ และอื่นๆ เพราะขาดบุคลากรผู้ดำเนินงาน นอกจากส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ยังส่งผลต่อนักศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ ปัญหาหลักเกิดจากปัญหาเงินงบประมาณแผ่นดินนั่นเอง ซึ่งเป็นที่น่ากังวลว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาจต้องเจอกับสภาพเช่นนี้ ในขณะนี้   ข่าวจาก : มติชน

error: