รอง ปธ.สภา “ปดิพัทธ์” ยืนยัน หากงบเหลือจากดูงานสิงคโปร์ พร้อมส่งคืนทั้งหมด

Advertisement 20 กันยายน 2566 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาคนที่ 1 เปิดเผยว่า การดูงานในประเทศสิงคโปร์ เป็นแผนงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วของคณะกรรมการขับเคลื่อนสภาสมรรถนะสูงและโปร่งใส ซึ่งมี 4 อนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมา และเมื่อได้ประชุมได้มองเห็นโจทย์ว่าจะทำให้สภาฯ เป็นระดับสากลให้ได้ จึงมองว่า การไปดูงานในฝั่งทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา ไม่มีความจำเป็น แต่ควรเริ่มจากประเทศที่เป็นพันธมิตรและมีการพัฒนาที่ดีที่สุดในพื้นที่ที่เราต้องการ จึงได้มาจบที่ประเทศสิงคโปร์ Advertisement ส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้ก็เป็นงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังในเรื่องของค่าใช้จ่าย ในการเดินทางของรองประธานสภาคนที่ 1 ซึ่งที่มีความกังวลว่าจะสูงเกินไปหรือไม่ ขอชี้แจงว่า เป็นการตั้งงบประมาณ ขณะที่เรายังไม่ได้มีการเดินทางจริง ยังไม่ได้หาโรงแรม ยังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบิน และยังไม่สามารถลงรายละเอียดในการเดินทางได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายจริงจะสามารถเปิดเผยได้ในวันนี้ หรือหลังจากที่เดินทางกลับมาได้ทันที ส่วนคณะเดินทางมี 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนของกรรมการ ซึ่งมีตน สส.ณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ และ สส.วรภพ วิริยะโรจน์ ซึ่งเป็นคนที่ตนตั้งใจจะให้ไปดูเรื่องของระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูลโปร่งใส เพราะเราจะได้มีโอกาสไปเยี่ยม government technology ของสิงคโปร์ด้วย จึงจำเป็นต้องพาคนที่เหมาะสมกับงานเท่านั้น ส่วนที่สอง ตอนที่ตั้งคณะทำงานขึ้นมายังไม่มีฝ่ายค้านและรัฐบาล และยังไม่มีคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภา […]

error: