สำนักโฆษกทำเนียบฯ’ แจ้งสื่องดเข้าทำข่าวในทำเนียบถึง 2 ส.ค.นี้

Advertisement ‘ผอ.สำนักโฆษกทำเนียบฯ’ แจงประกาศ ศบค.ยังมีผล หากเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ กรณี ขยายเวลางดสื่อเข้าทำเนียบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ ได้แจ้งผ่านไลน์กลุ่มผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลถึงการขยายเวลางดสื่อมวลชนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลถึงวันที่ 2 สิงหาคมนี้ ว่า Advertisement Advertisement เนื่องจากคำสั่งงดเข้าทำเนียบรัฐบาลจะสิ้นสุดในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ แต่ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ยังมีผล ดังนั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) จึงขอขยายงดสื่อเข้าทำเนียบรัฐบาลออกไปก่อน แล้วจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง   ข่าวจาก : มติชน

error: