โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นำร่อง ออกประกาศ งดเก็บค่าเทอม

Advertisement โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นำร่อง ออกประกาศ งดเก็บค่าเทอม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่ผ่าน เฟซบุ๊ก ระบุว่า งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีแนวทางดังนี้ Advertisement Advertisement งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 1,700 บาท งดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ของนักเรียนที่ 1 ทุกระดับชั้น จำนวน 1,500 บาท   ข่าวจาก : มติชน

error: