รพ.เอกชนอ่วม! พาณิชย์-สธ.เล็งหารือกำหนดค่ายา-ค่ารักษาพยาบาลเป็นสินค้าและบริการควบคุม กันโขกราคาแพงเกินจริง!

Advertisement   Advertisement พาณิชย์ถกสาธารณสุข เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสูงเกินจริง พร้อมถก ก.สาธารณสุข เล็งกำหนดให้ค่ายาและค่ารักษาพยาบาลเป็นสินค้าและบริการควบคุม ทพ.ประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 9 พ.ย. 2561 กรมฯ ได้หารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสูงเกินจริง ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ลงพื้นที่สำรวจโรงพยาบาลเอกชน 62 แห่งทั่วกรุงเทพฯ แล้วพบว่าส่วนใหญ่โรงพยาบาลไม่ได้เปิดเผยข้อมูลค่ายา ค่ารักษาพยาบาลให้ประชาชนรับทราบมากนัก โดยจะเก็บไว้ในเอกสาร คอมพิวเตอร์ภายในของโรงพยาบาล ส่วนที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลก็จะแจ้งเพียงบางส่วนเท่านั้น ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น ซึ่งหลังจากหารือกันในครั้งนี้ จะเรียกตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนมาหารือร่วมกับกรมฯ และกระทรวงสาธารณสุข อีกครั้งเพื่อพิจารณาข้อมูลและแนวทางการดำเนินการต่อไป ทพ.ประโยชน์ กล่าวว่า ปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลไม่ได้กำหนดเป็นบริการควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 แต่ได้มีมาตรการกำกับดูแล คือให้ปิดป้ายแสดงค่ารักษาพยาบาลไว้ในที่เปิดเผยและชัดเจน หรือให้จัดทำเป็นเอกสารหรือเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่ายาและค่าบริการก่อนการตัดสินใจใช้บริการ ด้านกระทรวงสาธารณสุขมีพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โดยการประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการสถานพยาบาล มาตรา 32 (3) […]