แนะขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ 2565 ต้องใช้เอกสารอะไร ค่าใช้จ่ายเท่าไร

Advertisement ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ 2565 แบบฉบับเข้าใจง่าย พร้อมวิธีเตรียมตัวและเอกสารที่ต้องใช้ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่คุณควรรู้ Advertisement รถยนต์ทุกคันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนน จะมีอายุทะเบียนที่อนุญาตเพียง 1 ปี เท่านั้น ซึ่งเมื่อครบรอบจะต้องไปยื่นชำระค่าภาษีเป็นประจำปีทุก ๆ ปี หรือที่เรียกว่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ซึ่งถือเป็นระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายรถยนต์ ระบุไว้ว่า “รถทุกคันที่จดทะเบียนแล้ว ต้องเสียภาษีรถประจำปี เว้นแต่รถที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีประจำปี” ทีนี้เราจะมาดูกันว่า เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องไปยื่นเสียภาษีรถยนต์ประจำปีนั้น จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนยังไง อีกทั้งมีกี่วิธีที่จะสามารถทำได้ ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการต่อภาษีรถยนต์ 2565 มาไว้ให้คุณแล้ว ! ต่อภาษีรถยนต์ 2565 มีขั้นตอนอย่างไร สำหรับรถยนต์ที่จะไปต่อภาษีประจำปีนั้น สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือ พ.ร.บ.รถยนต์ โดยถ้าเป็นรถใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี สามารถนำเอกสาร สำเนาทะเบียนรถ หรือเล่มจริง และสำเนาบัตรประชาชน ไปซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ ได้ที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ […]

error: