‘คุณน้ำผึ้ง’ กราบทูลลา ‘พระองค์โสมฯ’ ออกบวชถวายกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์

Advertisement   Advertisement พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จร่วมพิธีบวชเนกขัมมจาริณี คุณน้ำผึ้ง หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา ณ วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เเฟซบุ๊ก เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family ได้รายงานว่า วานนี้ (3 พฤศจิกายน) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี ทรงเป็นประธานในพิธีบวชเนกขัมมจาริณี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา โดยข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร ระบุว่า หม่อมหลวงสราลีได้ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการออกบวชเนกขัมมจาริณี สละเพศฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน เพื่อเข้าสู่เพศนักบวชในพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลา 1 เดือน  การออกบวชครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพมหากษัตริยธิราชเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทุก […]

error: