คำแนะนำก่อนการเข้า สอบ กพ. ภาค ก. ประจำปี 2557

Advertisement คำแนะนำก่อนการเข้า สอบ กพ. ภาค ก. ประจำปี 2557 โดย ThaiJobsGov.com   Advertisement   สิ่งที่ลืมไม่ได้ในวันเข้าสอบ มีดังนี้ 1. บัตรประจำตัวสอบที่พิมจากระบบ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) โดยสามารถพิมบัตรประจำตัวสอบได้ที่ >>  http://job3.ocsc.go.th     2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร/เอกสารแสดงตนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เอกสารทุกตัวต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น Advertisement   3.ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ประมาณการเวลาในการหาที่จอดรถ และหาห้องสอบ และทำสมาธิก่อนเข้าห้องสอบครับ   4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบได้แก่ ดินสอดำที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือดำกว่า ยางลบดินสอ และปากกา เท่านั้น ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด (ลิควิด) 5.การแต่งกาย ผู้เข้าสอบควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ไม่ควรสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า เสื้อไม่มีแขน […]

error: