กรมการขนส่งทางบก ยอมรับ ทางกรมฯยังไม่มีเครื่องมือเฉพาะใช้ตรวจสอบหาควันพิษPM 2.5 ทำได้เพียงคุมเข้มรถยนต์ดีเซลควันดำ

Advertisement   Advertisement กรมการขนส่งทางบก เผย ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในการตรวจสอบหาควันพิษ PM 2.5 แต่ใช้วิธีคุมเข้มรถยนต์ดีเซลควันดำ เพราะมีข้อมูลว่าเป็นตัวปล่อยมลพิษ วันที่ 30 ม.ค. 62 นายอรรรพ หารกิจ ผอ.สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ปัจจุบันการตรวจสอบรถยนต์ที่นำมาต่อทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จะเป็นเพียงการตรวจหาความเข้มข้นของควันดำเท่านั้น โดยจะมีเครื่องมือตรวจวัดอยู่ 2 แบบ คือแบบเก่า เป็นแบบกระดาษกรอง การตรวจค่าควันดำจะต้องไม่เกิน 50% และเครื่องมมือแบบใหม่ที่ใช้การตรวจหาค่าความทึบแสง เป็นเครื่องเดียวกับที่กองบังคับการจราจร (บก.จร.) ใช้ มาตรฐานการตรวจจะต้องเป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพากำหนด คือตรวจ 2 ครั้ง ค่าต้องไม่เกิน 45 % และทั้ง 2 ครั้งต้องไม่ต่างกันเกิน 5% แต่ไม่มีการตรวจควันขาว เนื่องจากตามหลักของเครื่องยนต์ หากรถที่ใช้นำมันเบนซินหรือดีเซล แล้วมีควันขาวออกมา จะหมายความว่าเครื่องยนต์มีความผิดปกติ หรือเสีย Advertisement ซึ่งปัจจุบัน ในการตรวจสภาพรถ และตรวจควันดำของกรมการขนส่งทางบก จะเป็นเพียงการตรวจหาค่าความเข้มข้นของควันว่าเกินมาตรฐานและเป็นมลพิษหรือไม่เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล […]