ฝนหลวงมาแล้ว! เริ่มตั้งแต่บ่าย ปฏิบัติการฝนหลวง เหนือน่านฟ้ากทม. ฝนโปรยดับฝุ่นควัน

Advertisement   Advertisement วันที่ 15 ม.ค. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาปริมาณค่า ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องนั้น โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ประจำวันที่ 15 ม.ค. ณ เวลา 08.00 น. คุณภาพอากาศโดยรวมยังคงอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ในหลายพื้นที่ โดยตรวจพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ที่ 51-90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ค่าฝุ่นละอองสูงสุดอยู่ที่บริเวณเขตจตุจักร บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้น้อมนำตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยอง ขึ้นปฏิบัติการในวันนี้ เที่ยวแรกในเวลาประมาณ 10.30 น. เพื่อช่วยบรรเทาปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจากผลตรวจอากาศชั้นบน ณ สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จ.ชลบุรี […]