คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครพนักงาน27อัตรา บัดนี้-22ก.ย.65

Advertisement Advertisement   เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด 18 ตำแหน่ง 27 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสุขภาพแข็งแรง รักษาความลับของผู้เข้ารับบริการได้ 1. เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3. นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 5. แพทย์แผนไทย 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 6. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันในสาขาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ […]