เปิดแล้ว ! คลองช่องนนทรี ตกแต่งสวยรับวันคริสต์มาส มีความเกาหลี

Advertisement เปิดแล้ว คลองช่องนนทรี ตกแต่งสวยรัรบวันคริสต์มาส อย่างกับคลองชองกเยชอน ที่เกาหลีใต้ คลองนี้อยู่ในโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสวนริมคลองช่องนนทรี จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2565 Advertisement วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เฟซบุ๊ก โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure ได้โพสต์ภาพคลองช่องนนทรี กทม. ที่มีการตกแต่งรับวันคริสต์มาส และเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาถ่ายรูป และพักผ่อนหย่อนใจเป็นวันแรก โดยการตกแต่งดังกล่าวเป็นก้าวแรกของการฟื้นฟูคลอง ซึ่งทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางเพจระบุว่าโครงการมีการหมุนเวียนน้ำได้ระดับหนึ่งแล้ว กลิ่น และความเน่าเสียที่ค้างอยู่ก็จะดีขึ้น สำหรับโครงการการพัฒนาและฟื้นฟูสวนริมคลองช่องนนทรี มีระยะทั้งหมด 4.5 กิโลเมตร แบ่งเป็น 5 ส่วน งบประมาณรวม 980 ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้งดหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2565 Advertisement   ข่าวจาก : kapook