‘ตรีนุช’เผย ครม.เห็นชอบปรับขึ้นเงินเดือนครูอาชีวะเอกชน

Advertisement เมื่อวัน 7 กันยายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่ ศธ.เสนอให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ Advertisement ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มขึ้น 450 บาทต่อคนต่อปี จากอัตรา 8,583.50 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 9,032.50 บาท ให้เท่ากับการอุดหนุนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประกันรายได้ครูให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด คือ 15,050 บาทต่อเดือน พร้อมกับเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 โดยใช้งบประมาณปีละ 97,419,600 บาท โดยครอบคลุมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 484 แห่ง นักเรียน ปวช.216,488 คน ครู 10,893 คน Advertisement น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า […]

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูในส่วนภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ชื่อตำแหน่ง :     ครู(วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี) อัตราเงินเดือน :     15960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี >> อ่านรายละเอียดการรับสมัคร <<   วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย    ชื่อตำแหน่ง :     ครู(วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย) อัตราเงินเดือน :     15960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป […]