ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูภาษาจีน วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง9-18ต.ค.66

Advertisement   Advertisement   โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน  3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 12,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู – สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ – ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี – ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย – ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงจนเป็นที่รังเกียจของสังคม Advertisement รับสมัครในระหว่างวันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 สอบถามลายละเอียด โทร.056-737058 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: