เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับสมัครครูคณิต, ครูฟิสิกส์, จนท.อื่นๆ บัดนี้-24พ.ค.65

Advertisement Advertisement   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 2. ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด Advertisement 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิระดับปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา (หากจบด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ) 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง […]