กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ

Advertisement Advertisement   กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูฝึกอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2564 กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพ (เพื่อปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ Advertisement ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ (การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของ สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร) พร้อมแนบ รูปถ่ายและหลักฐานประกอบการรับสมัคร ทาง Website http://medo.rtarf.mi.th หัวข้อรับสมัครบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 0900 – 1500 น. (เฉพาะวันเวลาทำการ) **** ลิงค์สมัคร**** ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))