แฟร์ๆดี! ครูกำลังจะตัดผม นร.ชายที่เริ่มยาว นร.ยื่นกฎกระทรวงศึกษาให้อ่าน ครูยอมแพ้ไม่ตัด

Advertisement   Advertisement แห่แชร์กระหึ่มว่อนโซเชียล เมื่อเฟซบุ๊ก Gorn Soranakom โพสต์ภาพและข้อความระบุถึงเหตุการณ์ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูกำลังจะตัดผมนักเรียนชายที่เริ่มยาวแล้ว แต่นักเรียนชายไม่ยอม อ้างถึงกฎกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมยื่นเอกสารประกอบเป็นหลักฐาน ทำให้ครูยอมแพ้ ไม่ตัดผม       ซึ่งกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระเบียบทรงผม เผยแพร่เมื่อปี 2556 ระบุว่า… Advertisement กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๘) ซึ่งระบุว่า ห้ามนักเรียนชายตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผม ซึ่งได้สอบถามราชบัณฑิตยสถานแล้วว่า "ตีนผม" หมายถึงอะไร เพราะในพจนานุกรมไม่ได้เขียนไว้ชัดเจน ซึ่งราชบัณฑิตยสถานได้บอกว่า ตีนผมคือ ผมด้านหลังที่อยู่บนคอ แสดงว่าการไถเกรียนด้านข้างไม่ใช่อย่างแน่นอน ตีนผมหากพูดถึงรองทรงคือใช่แน่นอน เพราะผมยาวไม่เกินตีนผม ในส่วนนักเรียนหญิง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๘) ระบุให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย ( อ่านเพิ่มเติมที่ได้ : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=31189&Key=news_act ) หลายคนต่างชื่นชมครูและนักเรียนในภาพที่มีความยุติธรรมต่อกัน ไม่ละเมิดสิทธิกัน น่าเป็นแบบอย่างสำหรับหลายโรงเรียนที่ต้องถกเถียงกันอย่างมีเหตุผล รับฟังกัน   ขอบคุณข้อมูลจาก : Gorn Soranakom